بخش جنرال : سرکار خانم زینب دهقان

بخش اتاق عمل : سرکارخانم شیوا محمداحمدی نژاد

بخش زایشگاه :  سرکارخانم زینب برکم

بخش دیالیز و تالاسمی : سرکارخانم آمنه جهانگیری

بخش اورژانس : سرکارخانم فرحناز حافظی

آزمایشگاه : سرکار خانم بهاره نامداری

رادیولوژی و سونوگرافی : جناب آقای مجتبی صداقت پیشه

مسئولین بخش ها