راهنمای نحوه ی پذیرش بیمار بستری

- حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش 

- ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

- ارائه کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه ، معرفی نامه بیمه تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی)

- جواب دادن به سوالات متصدی پذیرش

- ثبت اطلاعات اولیه بیمار در سیستم HIS بیمارستان و اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراهان وی

- ارائه پرونده ، دستبند و ست وسایل شخصی بیمار

- راهنمایی بیمار به بخش مربوطه توسط بیماربر

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

- دستور بستری از پزشک معالج .

- کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه (تاریخ اعتبار و برگ سفید داشته باشد) .

- در صورت داشتن بیمه تکمیلی ، معرفی نامه بیمه تکمیلی ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتا 12 ساعت بعداز زمان بستری بیمار .

- در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه .

- کارت شناسایی معتبر عکس دار برای اتباع غیرایرانی (شناسنامه ، گواهینامه ، گذرنامه ، کارت اقامت) .

اطلاعات ضروری پذیرش بیمار :

- لازم است اطلاعات مندرج در برگ پذیرش و دستبند  شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظورتایید صحت اطلاعات مندرج کنترل گردد.

- پذیرش بیمار 24 ساعته فعال می باشد 

- حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تایید پزشک معالج و صدور کارت همراه امکان پذیر است.

- میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار(بیمارانی که هیچ بیمه ای ندارند) اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها (که شامل حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.

- ساعت ملاقات از ساعت 3 تا 5 عصر می باشد .

ورود افراد کمتر از 12 سال به بخش بستری ممنوع می باشد .