مراحل لازم جهت ترخیص بیمار :

پس از صدور دستور کتبی ترخیص توسط پزشک معالج، منشی بخش اطلاعات را کامل و پرونده را به واحد ترخیص تحویل می دهد.    

بعد از پرداخت هزینه ها به صندوق و تحویل قبض نهایی به ترخیص، اصل صورتحساب توسط ترخیص به همراه بیمار تحویل داده می شود.

در زمان دریافت صورتحساب اگر بیمار دارای بیمه مکمل غیر طرف قرارداد بیمارستان باشد و یا جهت جراحی بیمار، خود وسایلی را از خارج از بیمارستان تهیه کرده باشد جهت دریافت مدارک لازم راهنمایی می شود.

ترخیص بیماران بستری در ایام هفته از ساعت 7:30 لغایت 14 و روزهای جمعه و ایام تعطیل به صورت علی الحساب می باشد.

 پرداخت ودیعه کامل و تسویه حساب بر اساس مبلغ اعلام شده توسط واحد ترخیص ، برای بیمارستان الزامیست.