صفحه اصلی > درباره بیمارستان > توسعه بیمارستان 

بیمارستان نیاپور بندرخمیر در سال 1387 بخش دیالیز که ساختمان آن بصورت جداگانه در محوطه بیمارستان می باشد شروع به کار نمود . و در یک سال بعد بخش زنان در بیمارستان راه اندازی شد.  در سال 90 ساختمان جدید دیالیز با متراژ 200 متر مربع توسط خیر ساخته و تاسیس شد. که هم اکنون با 7 تخت فعالیت دارد.

در سال 91 گسترش بخش بستری به مساحت 400 متر مربع توسط خیر انجام شد که شامل بخش های ذیل می باشد:

1-     بخش داخلی             10 تخت فعال

2-     بخش اطفال               8 تخت فعال

3-     زنان و زایمان              6 تخت فعال

4-     جراحی                      4 تخت فعال

5-     جراحی زنان                4 تخت فعال

6-      دیالیز                        7 تخت فعال

7-     تالاسمی                     5 تخت فعال

و در سال 1393 فضای اورژانس با 5 تخت بستری و 2 تخت فوریت گسترش یافت. و در همان سال آزمایشگاه به خارج از ساختمان اصلی و ساختمان جدید انتقال یافت.