صفحه اصلی > بهبود کیفیت > فرم گزارش خطا 

فرم گذارش خطا بیمارستان نیاپور

همکاران محترم

با سلام ، با توجه به اهمیت اثر بخشی یادگیری از خطاها در راستای اصلاح فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات درمانی فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی طراحی گردیده است. فرم مذکور صرفا توسط کارشناس مسئول بهبود کیفیت قابل دسترسی است، لذا با اطمینان از عدم استفاده مچ گیرانه ازاطلاعات ارسالی خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه و تکراری در بیمارستان، خطاهایی را که در محیط کاری خود مشاهده می نماییم در فرم ذیل وارد وتحویل کارشناس بهبود کیفیت نمایید.

از همکاری و احساس مسئولیت شما، صمیمانه قدردانی می نماییم.

گزارش:

1.       نام بخش:

2.       نوع خطا:

3.       سمت گزارش دهنده:

4.       سمت فردی که خطا از او سر زده است:

5.       زمان وشیفت کاری:

6.       عوامل و شرایط ایجاد کننده خطا:

7.       توضیح نحوه بروز خطا:

 

8.       عوارض یا مشکلات ایجاد شده در نتیجه خطا:

 

9.  آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است؟

 

10.                     آیا خطا منجر به آسیب تجهیزات پزشکی شده است؟

 

11.                     آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟

 

12.                     در صورت آسیب رسیدن ، چه راهکاری برای رفع آن اتخاذ شده است؟

 

13.                     تصمیمات اتخاذ شده و اقداماتی که برای رفع آسیبهای احتمالی انجام شده اند با جزئیات ذکر شوند.

 

 

14.  پیشنهاد برای جلوگیری از بروز موارد مشابه: