لیست اخبار صفحه :1
برگزاری جلسه اعتبار بخشی و اصلاح فرایندهای بیمارستان نیاپور بندرخمیر

برگزاری جلسه اعتبار بخشی و اصلاح فرایندهای بیمارستان نیاپور بندرخمیر

صبح امروز مورخ دوم مردادماه سال جاری، جلسه اعتبار بخشی و اصلاح فرایندهای بیمارستان به منظور هدایت و راهبری فعالیت های بهبود کیفیت، با حضور رییس بیمارستان نیاپور شهرستان بندرخمیر و مسئولین و کارشناسان واحدهای این مرکز برگزار شد.

حضور ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت در بیمارستان نیاپور شهرستان بندرخمیر

حضور ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت در بیمارستان نیاپور شهرستان بندرخمیر

ارزیابان اعتبار بخشی وزارت بهداشت از روز یکشنبه بیستم و پنجم تیرماه جهت ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی به مدت دو روز با هدف بررسی ارتقاء کیفیت خدمات، ارتقاء ایمنی و درجه بندی بیمارستانها در بیمارستان نیاپور شهرستان بندرخمیر حضور یافتند.