صفحه اصلی > باكس خدمات الكترونيك > نوبت دهی تلفنی 

به اطلاع کلیه مراجعه کنندگان گرامی می رساند:

جهت دریافت نوبت با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

33224117- 076

شایان ذکر است نوبت دهی برای روز بعد می باشد.

 

حداقل نیم ساعت قبل از حضور پزشک ثبت اطلاعات بیمار در پذیرش کلینیک تخصصی بیمارستان الزامی است در غیر اینصورت نوبت شما لغو میگردد.